Sjamanisme in de moderne wereld

Sjamanisme is een pad van intens voelen, waarnemen en diep verbinden. 

Sinds de allereerste uitleg/ kennis die ik kreeg over sjamanisme, dat was toen over het medicijnwiel, ging mijn hele systeem 'aan'. Er werd iets in mij wakker gemaakt, iets dat ik al kende... vanuit een ver verleden. Later werd duidelijk waarom dit voor mij zo een gevoel van thuiskomen gaf. In een regressie / Quantum hypnose sessie, waarin je terug gaat naar je vorige levens, toonde mijn onderbewustzijn als eerste het volgende leven. Een leven waar ik een sjamaan/ medicijnman was, in een dorp in de bergen.

 

Het mooie was dat ik mij super nederig voelde, ik leerde mijn dorpsgenoten dat ze allemaal konden wat ik kon, dat de verbinding die ik voelde met de natuur en de kosmos, iets was dat iedereen kon ontwikkelen. Ik zat op een berg, offerde mooie spulletjes uit de natuur aan de berg, omdat zij mij had laten zien waar we als gemeenschap naar toe mochten reizen de komende tijd. Ik kon dus in dat leven communiceren met bergen, planten, bomen, dieren... en nog zoveel meer. Op mijn laatste dag in dat leven ben ik helemaal alleen naar een boom gegaan, heb mij er tegen gezet, en ben daar in alle vrede en overgave gestorven. Mijzelf offerend aan de aarde, de natuurkracht die heel dat leven lang intens met mij heeft samengewerkt. 

Dat vorige leven herbeleven was voor mij een heel duidelijk teken, ik mag echt iets doen met de kennis die ik in mijzelf voel, ik mag mijn wijsheid delen. Meer nog, ik mag andere mensen laten herinneren wat voor prachtige wezens ze zijn!  

 

Wat is dat nu, Sjamanisme? 

 

Er zullen enorm veel definities zijn voor sjamanisme en volgens mij is dit ook een heel persoonlijk antwoord, afhankelijk aan wie je de vraag stelt. Ik kan enkel vertellen wat het voor mij is, vanuit mijn gevoel en ervaring. Voor mij is sjamanisme geen geloof, niet iets dat 'vast' staat, want ik ben een believer van heel erg veel en tegelijkertijd van niets. 

Wat het voor mij wel is, is een universeel weten en voelen, dat alles met elkaar is verbonden. Dat wij één zijn met de natuur, planten, bomen, dieren en elk ander mens op aarde. Dat alles wat we om ons heen zien Goddelijke energie bevat (zonder dat God hierbij een religie vertegenwoordigd). Dat wil zeggen dat wij zélf ook Goddelijk zijn. Ontstaan uit een liefdevolle oerbron. In het sjamanisme noemen ze dit 'spirit' dit staat voor energie, vuur, vonk, ziel... Zo zou elke boom, de zon, de maan, de aarde... dus een bepaalde spirit/ energie hebben. En zo voel ik het dus ook. Als je verder wandelt op dit pad, zul je die energieën gaan kunnen waarnemen, voelen en er zelfs mee kunnen samenwerken. 

In het sjamanisme werken ze samen met krachtdieren, bepaalde rituelen en spirithelpers. Voor mij gaat het puur om ons te openen voor de onzichtbare wereld, terwijl we stevig gegrond blijven. Rituelen kunnen zeer helpend zijn en het fijne hiervan is dat ik geloof dat we hierin mogen experimenteren en ons eigen gevoel mogen voelen! 

 

In het kort: sjamanisme is voor mij: weten dat er meerdere dimensies zijn, weten dat we vanuit een Goddelijke bron zijn ontstaan, weten dat er bepaalde universele wetten zijn waarmee we kunnen werken, veel belang hechten aan voorouders, ons nederig opstellen ten opzichte van Moeder aarde en het universum en onze aardse & kosmische lessen zo goed mogelijk proberen te voltooien. 

 

Sjamanisme in het Westen...

 

Er is het Keltische sjamanisme, dat volgens mij goed aansluit bij de noden die we hebben in het Westen. Het volgt het Keltische jaarwiel waarin we op een andere manier gaan kijken naar een jaar, zoveel mogelijk in lijn met de natuurlijke cyclus. Ik ben niet zo thuis in de specifieke rituelen uit het Keltisch sjamanisme... maar wat ik vooral voel is... dat we ons mogen bevrijden van verwachtingen of moetjes die we onszelf opleggen. Sjamanisme gaat over het aanwezig zijn met alles dat is, vanuit overgave durven leven, in verbinding met spirit., op jouw unieke manier... jouw missie hier in de wereld zetten. Eigenlijk is zelfs het woord Sjamanisme niet nodig in deze uitleg, want ook zonder dat woord is het gewoon wat het is... iets allesomvattend, leven vanuit liefde en eenheid. Wat we hier in het Westen nodig hebben volgens mij, is dat we opnieuw leren verbinden met de natuur, dat we de magie en Goddelijkheid in onszelf opnieuw gaan erkennen, dat we gaan zien waarvoor we hier op aarde zijn.

 

De buitenwereld die we zien is een gevolg van onze binnenwereld. Wij zijn niét onze gedachten en gevoelens, maar we creëren wel onze werkelijkheid ermee. Sjamanisme zou ons veel kunnen brengen en ik geloof dat we deze eenvoudige pure kijk op de wereld echt nodig hebben, dat het nodig is dat we onszelf helen (of de heelheid in onszelf opnieuw ontdekken), ons losmaken van de zovele beperkende gedachten die we hebben, opnieuw rituelen gaan toevoegen aan ons leven, helemaal afgestemd op onszelf. Zonder dat rituelen iets zijn om 'het' buiten onszelf te zoeken, maar net om zichtbaar te maken wat er in onszelf leeft.

 

Sjamanisme in het heden

 

Hoe fijn zou het zijn als alles wat we weten met elkaar is verbonden en dat het elkaar versterkt? Dat is allesinds hoe ik het ervaar, mijn kennis uit sjamanisme, diverse therapeutische opleidingen, verbindende communicatie, human design, Reiki, het werken met Engelen, draken en eenhoornenergie, innerlijk kind werk, mentale processen, generatiewerk, opstellingwerk, vrouwencirkels, edelstenen, contact met andere planeten en hun bewoners zoals Pleiaden, natuurmagie, het ontwikkelen van het Christusbewustzijn, het laten ontwaken van Kundalini/ seksuele energie.... het lijkt allemaal over iets anders te gaan en toch zie ik het grotere plaatje waarin al die informatie een stukje van de grotere puzzel bevat... en dat is ook zo mooi aan deze tijd, de aarde verhoogt haar trilling en zo zal er steeds meer onzichtbaar zichtbaar worden.. en zo zullen er steeds meer puzzelstukjes kunnen worden verbonden met elkaar... 

 

Het is aan ons om onze eigen unieke mix te creëren die klopt voor onszelf, in lijn met ons hart... om elk ons eigen pad te bewandelen en elke keer een laagje dieper thuis te komen bij de essentie. 

 

Wil je graag meer weten? 

 

Ik merk dat ik nog pagina's vol kan schrijven over dit onderwerp, het boeit me mateloos! Moest je meer willen weten over mijn kijk op spiritualiteit, sjamanisme of gewoon 'het leven' kan je altijd mijn boek 'De ontwakende reis' lezen, een verhaal over thuiskomen bij jezelf. Ook geef ik individuele sessies & een jaartraining 'Het pad van de medicijnvrouw'. Moest je nog vragen hebben over dit thema of een ander thema, doe dat dan gerust in de reacties :) 

Veel liefs

Steffi

 


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.